АДМИНИСТРАЦИЯ         Маргазыева Кымбат                                            Кешиковна 
     Окуу- тарбия иштери боюнча                           директордун орун басары.

              Байсалов Айтбек Кудайкулович 
               Профсоюз уюмунун торагасы 
               
         Тулекеева Назира Чолпонкуловна
                 Мектеп директору. 


Кыштобаева Рахат Батырбековна 
Тарбия иштери боюнча директордун орун басары.
           Мааданбекова Изат Сулаймановна 
                             Соц.педагог.

Comments