Соц.педагогдун ишмердуулугу

"Жашоого карай умтулуу"темасында

айыл имамы менен бирдиктуу отулгон чогулуш.
    

Comments