ЖРТ (ОРТ) КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ (акыркы 3 жыл)

Бүтүрүүчүлөрдүн ЖРТ  б/ча жыйынтыгы (Жалпы республикалык тестирлөө)

 

 

Акыркы 5 жыл ичинде

2015-2016 о.ж.

2016-

2017 о.ж.

2017-

2018 о.ж.

2018-2019 о.ж.

2019-

2020

о.ж.

ЖРТ га катышкан бүтү

рүүчүлөр

48%

50%

62%

85%

100%

ЖРТдагы орто балл алган бүтү

рүүчүлөр.

136%

142%

72%

126%

122%

ЖРТ дан 110 балл

дан жогору алган  бүтү

рүүчүлөр.

51%

53%

55%

59%

60%


Comments