Мугалимдер


  Сооронбаева Бактыгул Шайкыновна 

  кыргыз тили жана адабияты мугалимиБайсалов Айтбек Кудайкулович 
Эл агартуунун отличниги 
ПГПИ 1979ж
математика мугалими 

Омуралиева Гулдана Алмабековна 
ПГПИ 1986 
Дене-тарбия мугалими .

Байсалов Туратбек Рахманкулович 
ПГПИ 1986ж
география мугалими 

Осмонакунова Альбина Нурдиновна 
ИГУ им.К.Тыныстанова 2006ж
англис тил мугалими.

Омурбекова Ажар 
 башталгыч класстын мугалими Сагынбаева Нургуль 
башталгыч класстын мугалими Шабданова Гулмира Касымбековна 
КГПИ 1993ж
химия мугалими 


Сооронбаева Бактыгул Шайкыновна 
Эл агартуунун отличниги 
ЫМУ  Каракол 1992ж
кыргыз-тили жана адабият мугалими 


Шаяхметова Римма Хакимовна 
КНУ 1998ж
тарых мугалими 
Ибраева Аниса Аяновна 
КГУ 1993ж
кыргыз тили жана адабият  мугалими 


        Жайсанова Фатима 
   башталгыч класстын мугалими 

   Мамбеталиева Рыскан 
  башталгыч класстын мугалими 

Жолдошбек кызы Аяна 
башталгыч класстын мугалими 


Дуйшомбаева Гулина Жакшылыковна 
ИГУ им.К.Тыныстанова 2005ж
биология мугалими 


        Жумаева Рыскул Бексыргаевна
               ИГУ им.К.Тыныстанова 2001ж
                      тарых мугалими

          Осмоналиева Мейкин Балбаевна 
                    КГУ им. И.Арабаева 
                  математика мугалими.

Какешов Нурлан Конокбаевич 
НПУ  1981ж
Дене-тарбия мугалими 

        Мамбеткеримова Жазгул 
     башталгыч класстын мугалими
       


             Куренкеева Эльза 
  башталгыч класстын мугалими 


         Кыштобаева Рахат Баатырбековна 
                    КГПУ   2004ж
          кыргыз тили жана адабият мугалими 
                     
Мааданбекова Изат Сулаймановна
ИГУ им.К.Тыныстанова 2000ж
соц педагог            Осмонова Гулмира Сагындыковна 
                       ПГПИ 1984ж
                   Кол эмгек мугалими.


        Талканбаева Бактыгул
    башталгыч класстын жобосу 


        Сабралиева Назгул 
 кыргыз тили жана адабияты мугалими 


    Жанибекова Кенжетай Садуакасовна 
        чет-тил мугалими 

   Осмонбекова Анара
  орус-тили жана адабияты мугалими 


       Сыдыкова Махабат 
          библиотекарь         Бекболотова Айнагул Маматшакировна
                       БГУ им.Карасаева 
                орус тили жана адабияты мугалими.


           Зарнаев Саламат Зарнаевич 
                          КЖПИ 1990
                Сурот жана чийуу мугалими 

                   Мамытов Самат Темирович 
                                КГИИ 1983
                    АЧД жана дене тарбия мугалими 

               Сарымсакова Кишимкан Султановна 
                                  КГУ 1980ж
                           математика мугалими.

               Байсалова Акак Тентиевна 
                              ПГПИ 1988ж
            орус тили жана адабияты мугалими.

            Жунушалиева Зайракул 
         башталгыч класстын мугалими 


              Бабалиева Салтанат Кожоевна 
                    ИГУ им.К.Тыныстанова 2003ж
                            география мугалими


          Асаналиева Жийдегул Ушурбековна 
                   ЫМУ  Каракол 2000ж
 кыргыз-тили жана адабият мугалими 
            Сабралиева Назгул Кожогуловна 
                         КГНУ 1995ж 
             кыргыз тили жана адабият мугалими.


              Усубалиева Гулбайра Ашымбаевна 
                      Эл агартуунун отличниги 
                               КГУ 1989
                     Физика мугалими.
     Кудакеева Бактыгул Эсентуровна 
   орус тили жана адабият мугалими 


         Исраилова Гулнар
         чет-тил мугалими 


   Джумадилова Бактыгул Дуулатжановна 
    тарых жана адам-коом мугалими 

    Узакова Махабат Кадыралиевна
    башталгыч класстын мугалими 
Comments