Эркин Керимгазиев атындагы Темир-1 жалпы орто билим берүү мектеби

  Адрес: Кыргыз Республикасы, Ысык-Көл облусу,  

Ысык-Көл району, Темир айылы, 

 Б.Бактыбек кочосу № 1.  722126

тел: +996 3943 31434

e-mail: 

website: temir.emektep.info

Тулекеева Назира Чолпонкуловна 

Директор

tulekeeva@.emektep.info

Маргазыева Кымбат Кешиковна

Зам.директора по учебной работе

margazyeva@.emektep.info

Кыштобаева Рахат Батырбековна

Замдиректора по воспитательной работе

Kyshtobaeva@emektep.info

Нурлан кызы Мээрим  

секретарь

ashirova@emektep.info

Мектептин миссиясы: 

  Э.Керимгазиев орто мектеби кээ бир предметтерди терен уйротуу менен бирге жалпы билим беруучу мекеме болуу менен, башталгыч, негизги жана жалпы билим берууго багытталат. Ата-энелер, коомчулук менен тыгыз байланышта иштоо менен азыркы коомдо натыйжалуу иштоого жондомдуу жашоодо оз ордун таба билген, ар тараптан онуккон инсандытарбиялоо жана ден соолугун сактоону камсыздоо