Институционалдык аккредитация

1.1. Инст..pdf
1.2.Инст..pdf
1.3.Инст..pdf
Мектеп_директорлорунун_функционалдык_милдеттери[1].pdf
1.4.Инст. .pdf
1.5.Инст.pdf
1.6.Инст..pdf
2.1.Инст. - копия.pdf
2.2.Инст..pdf
2.3.Инст..pdf
3.1.Инст. .pdf
2.4.Инст..pdf
3.2.Инст..pdf
АРЫЗ.pdf
Оздук анализ.инст..pdf
Институционалдык аккр.даярдануу жонундо буйрук.pdf
Аккр.и.Э.Керимгазиев институц.09.11.2021-ж.pdf
Устав.pdf
Этикалык комиссиянын токтому.pdf
ОТЖП.pdf
МБ отчеттор 5 жылдык.pdf
МБ токтомдору 5 жылдык.pdf
МБ пландары 5 жылдык.pdf
Этикалык кодекстер.pdf
МБ мониторингдери 5 жылдык.pdf
Сыймыктуу бутуруучулор.pdf
Насаатчылык боюнча.pdf
УБ жобо.pdf
Каттоо иши.pdf
Мектептин фотолору.pdf
Тарификация .pdf
Окуу жыл башт. ж.до буйрук.pdf
Мамлекеттик акт .pdf
Базистик окуу планы 2020-2021-окуу жылы.pdf
Насаатчынын жылдык иш-планы.pdf
МИТнун жылдык иш планы .pdf
Соц.педагогдун жылдык иш планы.pdf
Отчёт-анализ 2020-2021.pdf
перспективалык план .pdf
Айлык пландар.pdf
Регламенттер.pdf
МЕКТЕП АДМИНСТРАЦИЯСЫНЫН ФУНКЦИОНАЛДЫК МИЛДЕТТЕРИ.pdf
Пед.жамаат .pdf
Жумалык пландар.pdf
1-2-чейректик анализ отчёт -..pdf
2-3-чейректик анализ отчёт -.pdf
3-4-чейректик,жылдык анализ отчёт (восстановлен).pdf
Финансылык отчет.pdf
СЭС боюнча.pdf
Ата-энелер университетинин жобосу.pdf
Ата-энелер университетинде отулуучу иштердин планы.pdf
Ата-энелер университети боюнча токтом.pdf
Мектепте ысык тамакты уюштуруу.pdf
Орт,жарандык,коргонуу,эмгекти коргоо б.ча.pdf
Эмгек келишим.pdf
Д-10 .pdf