ЖРТ (ОРТ) КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ (акыркы 3 жыл)

ОРТ 2020-2021 кайда тапшырды

Бүтүрүүчүлөрдүн ЖРТ б/ча жыйынтыгы (Жалпы республикалык тестирлөө