АДМИНИСТРАЦИЯ

Маргазыева Кымбат Кешиковна

Окуу- тарбия иштери боюнча директордун орун басары.

Тулекеева Назира Чолпонкуловна

Мектеп директору.

Кыштобаева Рахат Батырбековна

Тарбия иштери боюнча директордун орун басары.

Мааданбекова Изат Сулаймановна

Соц.педагог.

Байсалов Айтбек Кудайкулович

Профсоюз уюмунун торагасы