Соц.педагогдун ишмердуулугу

2021-2022-окуу жылынын соц.педагогтун иш планы

Кылмыштуулукту алдын алуу максатында эркек балдар менен отулуп жаткан чогулуштун учуру.

МАИ кызматкери окуучуларга жол эрежесин тушундуру учуру.

Тобокел тобундагы балдарга кылмыш жаза кодекстери менен тааныштыруу учуру

"Акылай кыздар " кенешинин чогулуш отулуп жаткан учуру.

темасы: "Кыз адеби кымбат"

ЖИИ кызматкерлери менен бирдикте укук бузууларды алдын алуу максатында тушундуру иштеринин учуру

"Жашоого карай умтулуу"темасында

айыл имамы менен бирдиктуу отулгон чогулуш.