Зордук зомбулуктну алдын алуу

Зордук зомбулукту алдан алуу иш планы.pdf