Усулдук бирикме жетекчилери жонундо маалыматтар

УБ жетекчилери

Сооронбаева Бактыгул Шайкыновна

Кыргыз тили жана адабият усулдук бирикмесинин жетекчиси

Усубалиева Гулбайра Ашымбаевна

Математика,физика,информатика усулдук бирикмесинин жетекчиси

Бабалиева Салтанат Кожоевна

Тарых,химия,география,биология усулдук бирикмесинин жетекчиси

Омуралиева Гулдана Алмабековна

Эмгек усулдук бирикмесинин жетекчиси

Осмонакунова Альбина Нурдиновна

Орус тили жана чет тилдер усулдук бирикмесинин жетекчиси

Талканбаева Бактыгул Субановна

Башталгыч класстар усулдук бирикмесинин жетекчиси